« Stackars Mareel | Main | Sätergläntan sommarkurs 2018 »

30 september 2018

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Heidi

Det låter verkligen inte roligt:(

Jag håller tummarna för att du med hjälp av naprapaten kan fortsätta sticka utan att det gör ont!

Anki

Vilket elände!
Jag fick lära mig att ligga och sticka när jag inte fick sitta på 6 mån efter mina steloperationer. Testa det om du inte redan har gjort det.

Bodil Ekrem

Krysser fingrene for at dette skal gå bra! Kroppen har en utrolig evne til å lege seg selv, spesielt med god hjelp fra en dyktig naprapat. En ide hadde kanskje vært å lære seg å "kaste" garnet som de gjør i USA og Storbritannia, eller sånn som Yarn Harlot og Joji Loctelli strikker, på rette pinner med den høyre pinnen under armen? Om ikke annet så blir det hvertall "långsamt och krångligt" ;) Sender deg uansett masse gode tanker og krya på dig!

Helene

Tack för uppmuntran! Jag har faktiskt tänkt på att testa mer med mitt shetländska stickbälte, en teknik som tar bort mycket belastning på axlarna.

Pia

Hoppas att du snart mår så bra igen att du åtminstonde kan sticka en liten stund om dagen, men det är bra för oss poddlyssnare att du nu lägger stickkraften på mer poddande

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

november 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

My Photo

Podcast


Ravelry

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...