« Mysteriemössorna | Main | Ökningar på Color Affection »

28 januari 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Elisabeth Eklund

Min Color Affection finns inte heller (tror jag) den blev för stram i kanterna. Hur gör du på denna nya?

Heidi

Det där med storlek är alltid spännande. Men förhoppningsvis blir sjalen precis lagom stor, istället för en aning för liten:)

Gisela

Hej! Jag har just blivit tvåfärgspatent-frälst. (Långt ord. :) Jag stickar på denna, eller rättare sagt dessa:
http://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6207&cid=12
Mössan stickas inte runt utan sys ihop på slutet. Men egentligen har jag läst nånstans att rundstickad tvåfärgspatent är enklare. Det får bli nästa steg i mitt tvåfärgspatent-äventyr. Jag är också lite sugen på att testa en uppifrån-och-nerkofta i tvåfärgspatent. Få se...
Ha det gott och tack för en bra blogg!
/Gisela

Malin

Patentstickning är kul! Nancy Marchant är ju gurun, och Stephen West har en massa roligt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

mars 2017

ti on to fre
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

My Photo

Podcast


Ravelry

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...